MIKROBLÅSING

Mikroblåsing er en tørr ultrafin blåseprosess hvor forskjellige blåsemidler med nøyaktig definert kornstørrelse og geometri blir "skutt" mot overflaten på et arbeidstykke ved bruk av lufttrykk. På denne måten blir mikrotopografien i den selekterte overflaten påvirket og strukturert.
Overflaten blir renset og mønstre etter bearbeiding blir fjernet. På denne måten blir kvaliteten på det bearbeidede materialet forbedret også med tanke på slitasjeegenskaper, korrosjon og friksjon.
Overflaten gir også bedret slipp mot andre materialer og kan hindre at støpte produkter setter seg fast og blir deformert.
Mikroblåsing er også den ideelle prosessen for å oppnå høy kvalitet på overflater som skal behandles med PVD eller CVD coating. Slik overflatebehandling gir et ideelt utgangspunkt for polering og preparering før liming.

Prosesstekniske fordeler:
Mindre friksjon mellom plast og formromsvegger.

  • Enklere avforming.

  • Bedre og kvalitetsriktig overflater.

  • Mindre problem med gjennomslag av utstøtermerker.

  • Kortere syklustider. Skånsom rengjøring av formrom.