I tillegg til vår egen kapasitet innen CAD og NC beredning samarbeider vi med eksterne konsulenter med bred erfaring innen plast, metall og prosesskunskap. Vi tilbyr tjenester fra enkle konstruksjoner til komplekse prosjekter med deltaglese i hele kjeden fra idé til ferdig produkt.

Kontaktinfo:
  Addresse:   TK Nor AS
                     Oremoveien 24,
                     N-1659 Torp
   Telefon:     +47 69 34 87 04
   Mobil:        +47 90 65 17 69
   Kontakt: